Bekijk Midpoint Brabant op:

Functie:
Programmamanager Energietransitie

Dienstverband
Full-/Parttime (32-40 uur)

Locatie:
Midpoint Brabant
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg

Contactpersoon:
Frans Mutsaers
06 212 43 681

Plaatsingsdatum:
20/09/2021

Programmamanager Energietransitie

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een multi helix organisatie, waarbij energietransitie, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Word jij enthousiast van het bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk thema door het ontwikkelen en realiseren van projecten. Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een proactieve programmamanager Energietransitie en tevens beoogd directeur van Midpoint Brabant Energietransitie BV.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart IndustrySmart LogisticsSmart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving.

Meer informatie over Midpoint Brabant vind je hier www.midpointbrabant.nl.

Het programma Energietransitie binnen de stichting Midpoint Brabant is een voortzetting van de activiteiten van de Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Het plan is om deze activiteiten per 1 januari 2022 te concentreren binnen het programma Energietransitie van Midpoint Brabant. Centraal in het programma staat de bevordering van energietransitie in Midden-Brabant door duurzame energieopwekking en -toepassing. Daarbij kan synergie gehaald worden door de samenwerking met de programma’s voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Bij de bevordering van de energietransitie wil Midpoint Brabant de rol vervullen van initiator, facilitator, professionele intermediair, procesbegeleider en adviseur. Daarbij hechten we sterk aan de voortzetting van de praktische projectmatige aanpak die MOED hanteert. Wij hechten ook aan onze relatief onafhankelijke, niet commerciële positie en zoeken nadrukkelijk samenwerking met private energietransitie-initiatieven. Binnen het Energietransitie Programma bestaat de ambitie om aansluiting te zoeken bij de uitvoeringsorganisatie van de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Vanuit de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners dragen we door innovaties en businesscases bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de REKS.  

Taken van de programmamanager

Onze nieuwe programmamanager Energietransitie en beoogd directeur van de Energietransitie BV (mede)ontwikkelt, overziet en bewaakt de realisatie van de projecten binnen het programma.  Tot je taak behoren:

 • het bevorderen van duurzame energieopwekking en -toepassing, onder andere via Green Deals;
 • het ontwikkelen en realiseren van het energietransitieprogramma binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijnen;
 • het zelfstandig actief werven en binden van private- en overheidspartners voor de ontwikkeling en realisatie van energietransitie projecten;
 • het vertalen van kansen en initiatieven op het terrein van energietransitie met professionele externe partijen naar haalbare business cases;
 • het zelfstandig identificeren en verzilveren van financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden;
 • de haalbare business cases met externe partijen weten te (laten) ontwikkelen naar concrete projecten op het terrein van energietransitie;
 • het succesvol toelichten en verdedigen van programma’s, projecten en begrotingen binnen diverse besluitvormende gremia;
 • het voeren van projectmanagement en/of het aansturen van projectmanagers;
 • het verankeren van de component duurzame energieopwekking en toepassing in de economische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor de sectoren logistiek, maakindustrie, leisure en kennisintensieve diensten;
 • het nader introduceren en betrekken van energietransitie bij thematische ontwikkelprogramma’s van Midpoint Brabant voor digitalisering/dataficatie, circulaire economie en talentontwikkeling;
 • het verkennen en borgen van een passende positie van het energietransitie programma in relatie tot de op te zetten uitvoeringsorganisatie voor de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS);
 • de organisatie, de agendavorming, én advisering aan de stuurgroep Energietransitie, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma Energietransitie optimaal kan vervullen;
 • het als programmamanager volledig en tijdig informeren van de directeur van Midpoint Brabant en als directeur van de Energietransitie BV het volledig en tijdig informeren van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de Energietransitie BV.

Profiel – Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager

Voor deze functie als programmamanager / beoogd directeur van de Energietransitie BV zoeken wij iemand met:

 • een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met energietransitie en duurzaamheid;
 • een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig programma- of projectmanager binnen het taakveld energietransitie of een ander duurzaamheidstaakveld;
 • kennis van het bedrijfsleven en affiniteit met het mkb, de overheid en het onderwijs;
 • bij voorkeur een actueel en relevant netwerk op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant;
 • bij voorkeur bekendheid met investering- en financieringsfondsen en -mechanismen op het terrein van energietransitie;
 • bewezen positieve ervaring met het bereiken van doelen binnen soms complexe ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • een goede balans tussen kunnen luisteren en verbinden wanneer dat nodig is en het tonen van besluitvaardigheid, alertheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”);
 • enthousiasme, grote zelfstandigheid en senioriteit;
 • effectiviteit in beheersing van werkprocessen en financiën;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • oog voor leer- en onderzoeksdoelen van kennis- en onderwijsinstellingen en deze instellingen op een creatieve wijze weten in te zetten ten behoeve van de energietransitie.

Onze aanbieding

De taak als programmamanager vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP’ers kunnen reageren.

We bieden:

 • een marktconform salaris van maximaal €86.500,- per jaar bij fulltime aanstelling;
 • een dertiende maand;
 • 30 vakantiedagen;
 • aansluiting op ABP – pensioen.

Reageren en procedure

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen? Gebruik de reactieknop of bel met Frans Mutsaers (06 21243681). Hij is de huidige directeur van Stichting MOED en verantwoordelijk voor de energietransitie activiteiten.

Wil je solliciteren? Reageer dan via de sollicitatiebutton voor 28 oktober 2021 en richt je aan de algemeen directeur van Midpoint Brabant, Bas Kapitein. De eerste gesprekken vinden plaats op 3 en 4 november in de middag in Tilburg.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door Midpoint Brabant niet op prijs gesteld.